Mei Mei Shopping Paulista, fast-food localizado no piso Paraíso